4 Ağustos 2009 Salı

lida gel beri yavrım

gereği kalmıyordu. Üstelik, Sevilla güres alanı onlar^ ^turj
dukları yere de pek yakındı. Bu yüzden, her on bes da^jj^ada bir güresin ne durumda
olduğunu öğrenmek istiyorlar .
Juan'm enistesi o gün tam bir sehirli gibi giyinmise Üze rinde yünlü kumastan bir
elbise, kafasında da kadife sgıpka vardı. Juan onu arabasıyla alana götürmediği için
çojç kız, mıstı. Gene de alanda olup bitenleri eve ulastırmak göre'vm:l üzerine almıstı.
Juan her öldürdüğü boğadan sonra evg ^beı^ ulastırabilmek için, alanın çevresinde
kosusan çocu]çiar--dar\ birini yollardı.
O günkü boğa güresi büyük bir basarıyla sonuçlandı /nam alana çıkıp alkıs seslerini
duyunca kendisinde büyük bjr güc bulmustu. Bastığı bu toprak kendi toprağıydı; kendisine
hio de yabancı gelmiyordu. Bos inançları olduğundan, alanj^ınn\ bulunduğu yerlerin bile
kendisi için önemi vardı. Valencj^. iler Barcelona'nın beyaz kumlu genis güres
alanlarını, kuzeyjn ko-, yu renkli toprağını, Madrid'in de kırmızı topraklı alanların»
hatırlıyordu. Sevilla'daki alanlar öbürlerinden baskaydL Bu-.
ranm parlak, sarı kumu Guadalquivir ırmağından a[lnı rdı. Barsakları dısarı fırlamıs
atların kanları bu kumun üzer^in^fx15 lida yılan yağı karınca yumurtası xacc,
akınca Juan'm aklına binanın damında dalgalanan bayağını renkleri gelirdi. Seyircilerin
bulunduğu yerlerin değisip y^pK lısları bile onu etkiliyordu. Sevilla'nın dısında
bulunan buı binalar asağı-yukarı yakın tarihlerde yapılmıstı. Kimi R0mtalı„ kimisi de
Arap yapı tarzmdaydı. Bunlar yeni yaptırılan